Ons kantoor houdt zich bezig met Aansprakelijkheid & Verzekeringen in het algemeen en met Personenschade in het bijzonder. Voor alles wat met aansprakelijkheid, schade of verzekeringen te maken heeft kan men bij ons terecht. Voorts kan men bij Maarten Tromp Advocaten terecht voor mediation.

Aansprakelijkheid: arbeidsongevallen/beroepsziekten

Werknemers willen graag werken onder veilige omstandigheden. In principe moet de werkgever daarvoor zorgen. Hij moet zorgen voor een veilige werkomgeving, deugdelijke machines en hulpmiddelen. Ook moet hij bescherming bieden tegen gevaarlijke stoffen die tot zogenaamde beroepsziekten zouden kunnen leiden. Tevens moet hij zorgen voor de nodige instructie en verantwoorde werkmethoden.

Als de werkgever onvoldoende heeft gezorgd voor veilige arbeidsomstandigheden, of onvoldoende instructie heeft gegeven, dan kan hij aansprakelijk zijn als zich een arbeidsongeval voordoet.

Als de werkgever aansprakelijk is, dan kan de werkgever geen beroep doen op eigen schuld van de werknemer. De werknemer ontvangt dan 100% schadevergoeding. De gedachte daarachter is dat men van de werknemers niet altijd die oplettendheid mag verwachten die voor een goede uitoefening van het werk geboden is.

Het zal niet zo zijn dat de werkgever altijd aansprakelijk is. De zorgplicht van de werkgever gaat niet zover dat de werkgever verplicht is om "een absolute waarborg" te scheppen voor de bescherming van werknemers tegen gevaar.

Zie ook hierna "verzekeringen: aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven (AVB)".


Voorbeelden

 • Vallende voorwerpen uit de hijskraan door het gebruik van oud en versleten hijsmateriaal, die op een werknemer terechtkomen.
 • In de winter uitglijden op gladde terreinen waarvoor de werkgever is gewaarschuwd, maar waartegen hij niets heeft gedaan.
 • Werken met gevaarlijke machines door personeel dat daartoe niet bevoegd is, of geen (deugdelijke) instructies heeft ontvangen en waardoor letsel wordt opgelopen.
 • Zonder bescherming werken met giftige stoffen, wat tot een "beroepsziekte" leidt.

Maarten Tromp Advocaten
 • John van der Wouden, advocaat
 • Maarten Tromp, advocaat
 • Eva Spijkerman, advocaat
 • Jordy Knaap, juridisch mededewerker
 • Madelon van Weert, secretaresse
 • Gerda Voerman, secretaresse
 • Louise van Garderen, secretaresse

Maarten Tromp Advocaten Postbus 30131,
3001 DC Rotterdam

Tel.  010 - 205 66 10
Fax. 010 - 205 53 25
secretariaat(at)maartentromp.nl


Mr John van der Wouden
Peopil - Pan European Organisation of Personal Injury LawyersLSA - Vereniging van Letselschade AdvocatenWerkgroep Artsen AdvocatenLSA KieswijzerMr Maarten Tromp
Peopil - Pan European Organisation of Personal Injury LawyersLSA - Vereniging van Letselschade AdvocatenWerkgroep Artsen AdvocatenASP - De vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van PersonenschadeLSA KieswijzerMr Eva Spijkerman
Peopil - Pan European Organisation of Personal Injury LawyersWerkgroep Artsen Advocaten
Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht met Maarten Tromp Advocaten BV.

 This site in English