Ik ben een Fries in hart en nieren. Dat uit zich in mijn liefde voor de watersport, maar ook in mijn doorzettingsvermogen. Daarnaast ben ik een vakidioot. Als personenschade-advocaat sta ik voor de zwakkere partij op de bres. Staande op die bres voel ik mij helemaal in mijn element.

Enkele publicaties van Maarten Tromp

1995: "Verplaatste schade", een hoofdstuk voor het (losbladige) Handboek Personenschade (ISBN 90-6500-294-4)
1996: "Personenschade in de Praktijk, enige praktische aspecten van de letselschaderegeling", 145 blz. (1e druk, ISBN 90-14-05432-7)
1997: "Wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten boven de verzekerde som", Nieuwsbrief Personenschade, december 1997, blz. 8-10
1998: "Het verhaalsrecht van de particuliere werkgever ex. art. 6:107a BW", een hoofdstuk voor het (losbladige) Handboek Personenschade (ISBN 90-6500-294-4)
1998: "Huishoudelijke hulp als schadepost", special Personenschade, Assurantie Magazine 12 juni 1998
1998: "Personenschade in de Praktijk" (2e druk, 164 blz., ISBN 90-14-05995-7, thans uitverkocht en alleen nog via Maarten Tromp Advocaten verkrijgbaar)
1999: "Waarom een slachtoffer een belangenbehartiger nodig heeft", een bijdrage aan een special over de gevolgen van een hersenkneuzing, tijdschrift Arbeids Ongeschiktheid, maart 1999
2000: "De buitengerechtelijke kosten bezien door de bril van een advocaat van het slachtoffer", een van de vijf hoofdstukken uit de tweede PIV-publicatie onder de titel "Buitengerechtelijke kosten, vijf visies op de redelijkheid" (ISBN 90-268-3616-3)
2000: Update van de twee losbladige hoofdstukken in het Handboek Personenschade
2002: "Een pleidooi voor abstracte schadeberekening", een bijdrage aan de vierde PIV-publicatie onder de titel "Het gezin als schadelijder"
(ISBN 90-6720-265-7)
2003: "Recent Developments in the Netherlands", contribution to the annual report from PEOPIL
2004: "Alles goed?!?", een bijdrage (in de vorm van een interview) aan het gelijknamige boek van Jehanne Hulsman (ISBN 90-5179-133-x)
2004: "Het leven is te kort om slechte wijn te drinken", een bijdrage aan het boek Geheimen van succes" van Phil Kleingeld (ISBN 90-808208-1-4)
2004: "Recent developments in the Netherlands" contribution to the annual report from PEOPIL
2005: "Kwaliteitsverbetering begint met betere communicatie", een bijdrage aan de special van het Tijdschrift Vergoeding Personenschade (2005-4, blz. 128-129)
2005: "Recent developments in the Netherlands" contribution to the annual report from PEOPIL
2006: "Tijd besparen?", een van de negen hoofdstukken uit de vijfde PIV-publicatie onder de titel: "Tijd is geld" (ISBN 90-6720-393-9)
2006: "Recent developments in the Netherlands" contribution to the annual report from PEOPIL
2007: "Recent developments in the Netherlands" contribution to the annual report from PEOPIL
2008: "Recent developments in the Netherlands" contribution to the annual report from PEOPIL
2009: Update van de twee losbladige hoofdstukken in het Handboek Personenschade
2009: "Op schoolreis door Europa", een bijdrage aan de zesde PIV-publicatie onder de titel "Kind en schade: wat nu?" (ISBN13 978-90-78440-36-9)
2013: Update van het hoofdstuk "Verplaatste schade" in het Handboek Personenschade
2014: Update van het hoofdstuk "Het verhaalsrecht van de particuliere werkgever ex art. 6:107a BW" in het Handboek Personenschade
2015: "Overlijdensschade 2.0: een juridische analyse", Letsel&Schade 2015, nr. 2, tevens gepubliceerd in Het Verzekerings-Archief, afl. 4-2015
2017: 95 stellingen welke in zijn geheel een pleidooi vormen voor de introductie van "Personenschade 3.0" met als nieuw credo: Herstel in autonomie.

Maarten Tromp Advocaten
  • John van der Wouden, advocaat
  • Maarten Tromp, advocaat
  • Eva Spijkerman, advocaat
  • Jordy Knaap, juridisch mededewerker
  • Madelon van Weert, secretaresse
  • Gerda Voerman, secretaresse
  • Louise van Garderen, secretaresse

Maarten Tromp Advocaten Postbus 30131,
3001 DC Rotterdam

Tel.  010 - 205 66 10
Fax. 010 - 205 53 25
secretariaat(at)maartentromp.nl


Mr John van der Wouden
Peopil - Pan European Organisation of Personal Injury LawyersLSA - Vereniging van Letselschade AdvocatenWerkgroep Artsen AdvocatenLSA KieswijzerMr Maarten Tromp
Peopil - Pan European Organisation of Personal Injury LawyersLSA - Vereniging van Letselschade AdvocatenWerkgroep Artsen AdvocatenASP - De vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van PersonenschadeLSA KieswijzerMr Eva Spijkerman
Peopil - Pan European Organisation of Personal Injury LawyersWerkgroep Artsen Advocaten
Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht met Maarten Tromp Advocaten BV.

 This site in English