Kwaliteit en service staan bij ons hoog in het vaandel. Wij prijzen ons gelukkig met veel tevreden cli�nten en relaties. Hieronder treft u een bloemlezing van enkele deskundigen.

�Maarten begrijpt hoe het werkt. Hij snapt waar iemand die door een ongeval diep in de penarie zit behoefte aan heeft. Terwijl hij iemands steun en toeverlaat is op juridisch en verzekeringstechnisch gebied blijft Maarten die persoon niet als 'schadegeval' zien, maar als mens. Dat betekent dat hij emotionele aspecten en levensvragen bij zijn cliënten niet uit de weg gaat; integendeel hij zoekt ze op. Wanneer hij zich op dit terrein begeeft weet hij waar zijn deskundigheid op dit vlak ophoudt en de cliënt beter over kan dragen aan een professional op dit gebied. Zo kan ik als herstelcoach naadloos verder gaan waar hij gebleven is, namelijk zorgen dat de cliënt weer in staat kan zijn om met vitale energie positief naar zijn of haar toekomst te kijken. In onze samenwerking kunnen Maarten en ik elkaar de hand schudden waar het gaat om topkwaliteit willen leveren, zeer hoge eisen aan ons vakmanschap stellen en bevrediging ontlenen aan het bijdragen aan het welzijn van onze cliënten (en hun partners) die in een moeilijke situatie zitten. Hoe complexer het vraagstuk waar iemand mee worstelt hoe meer wij genieten van ons prachtige vak; een vak dat wij respectievelijk meer dan 25 jaar en 35 jaar uitvoeren. Bij elkaar dus meer dan 60 jaar specialistische werkervaring!�