Ons kantoor houdt zich bezig met Aansprakelijkheid & Verzekeringen in het algemeen en met Personenschade in het bijzonder. Voor alles wat met aansprakelijkheid, schade of verzekeringen te maken heeft kan men bij ons terecht. Voorts kan men bij Maarten Tromp Advocaten terecht voor mediation.

Aansprakelijkheid: geweldsmisdrijven

Als u als gevolg van een geweldsmisdrijf of mishandeling geestelijk of lichamelijk letsel oploopt, kunt u de schadeveroorzaker daarvoor aansprakelijk stellen en de schade vorderen. Bij een geweldsmisdrijf zal de aansprakelijkheidsvraag over het algemeen weinig discussie opleveren. Dat is natuurlijk anders als de exacte toedracht niet vast komt te staan. Dan kunnen er bewijsproblemen ontstaan.


Dader wel verzekerd?

Mogelijk heeft de dader een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) afgesloten. Er kan dan een beroep op die verzekering worden gedaan. Mogelijk zal de AVP-verzekeraar zich beroepen op de opzetclausule in de polis. De verzekeraar hoeft dan geen dekking te bieden voor de schade. De vraag is echter of een beroep op de opzetclausule wel terecht is. Dat zal van de omstandigheden van het geval afhangen. Zie ook hierna: "Verzekeringen: aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren (AVP)".


Dader niet verzekerd?

Als de dader niet verzekerd blijkt te zijn, moet de schade op de dader worden verhaald. Als de dader weinig verhaalsmogelijkheden biedt (of als men de dader niet durft aan te spreken), valt te denken aan het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Als men ernstig blijvend letsel heeft opgelopen, kan men daar voor een symbolische genoegdoening terecht. Bij dit fonds kan men tot één jaar na het incident een aanvraag indienen.

Als de dader strafrechtelijk wordt vervolgd, kan men zich ook als benadeelde partij in het strafproces voegen. Wij kunnen dat verzorgen.


Voorbeelden

  • Na een ongeval krijgen de twee betrokken automobilisten ruzie. De een slaat de ander met een hamer op zijn hoofd, met een schedelbreuk als gevolg.
  • Enkele jongeren houden een kroegentocht. Er ontstaat wat tumult. Een van de jongeren voelt zich gejend. Hij haalt uit met zijn vuist. Een ander wordt daarbij getroffen in zijn oog, met eenzijdige blindheid tot gevolg.
  • Aanranding/verkrachting, al dan niet binnen het gezin, met ernstige langdurige psychische verwerkingsproblemen als gevolg.

Maarten Tromp Advocaten
  • John van der Wouden, advocaat
  • Maarten Tromp, advocaat
  • Eva Spijkerman, advocaat
  • Jordy Knaap, juridisch mededewerker
  • Madelon van Weert, secretaresse
  • Gerda Voerman, secretaresse
  • Louise van Garderen, secretaresse

Maarten Tromp Advocaten Postbus 30131,
3001 DC Rotterdam

Tel.  010 - 205 66 10
Fax. 010 - 205 53 25
secretariaat(at)maartentromp.nl


Mr John van der Wouden
Peopil - Pan European Organisation of Personal Injury LawyersLSA - Vereniging van Letselschade AdvocatenWerkgroep Artsen AdvocatenLSA KieswijzerMr Maarten Tromp
Peopil - Pan European Organisation of Personal Injury LawyersLSA - Vereniging van Letselschade AdvocatenWerkgroep Artsen AdvocatenASP - De vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van PersonenschadeLSA KieswijzerMr Eva Spijkerman
Peopil - Pan European Organisation of Personal Injury LawyersWerkgroep Artsen Advocaten
Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht met Maarten Tromp Advocaten BV.

 This site in English