Maarten Tromp Advocaten is gespecialiseerd in personenschade. Wij treden voornamelijk op voor slachtoffers. Onze aanpak kenmerkt zich door een menselijke benadering. Wij streven naar perfectie. Niet alleen vakinhoudelijk, maar ook in de communicatie met alle betrokken personen en instanties.


Mocht u een klacht hebben, dan kunt u dat schriftelijk laten weten. U kunt uw klacht richten tot Mr J.M. Tromp (Postbus 30131, 3001 DC te Rotterdam). Als u behoefte hebt aan een persoonlijk gesprek, dan kunt u dat aangeven. Er zal dan binnen een week contact met u worden opgenomen. Wij zullen trachten om in onderling overleg met u tot een oplossing te komen.

Als u het moeilijk vindt om ons met uw eventuele klachten te benaderen, of als wij er in onderling overleg niet uitkomen, dan kunt u via het secretariaat van de LSA-Vereniging (0343 420 412) de bemiddeling inroepen van de (onpartijdige) LSA Ombudsman. Als u dat wilt, stelt hij een onderzoek in waaraan wij onze volledige medewerking zullen verlenen. Via de onderstaande link kunt u het klachtenformulier voor de LSA Ombudsman downloaden. U kunt dat formulier invullen en zenden aan het LSA secretariaat (Postbus 21, 3940 AA te Doorn). Daarna neemt de LSA Ombudsman contact met u op.

Download hier het klachtenformulier LSA Ombudsman.

Ook kunt u uw eventuele klacht kenbaar maken aan de Deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Rotterdam (Postbus 516, 3000 AM te Rotterdam, ( 010 224 07 09). Zie voor het klachtenreglement: https://www.advocatenorderotterdam.nl/item.html&objID=27848

Maarten Tromp Advocaten
  • John van der Wouden, advocaat
  • Maarten Tromp, advocaat
  • Eva Spijkerman, advocaat
  • Jordy Knaap, juridisch mededewerker
  • Madelon van Weert, secretaresse
  • Gerda Voerman, secretaresse
  • Louise van Garderen, secretaresse

Maarten Tromp Advocaten Postbus 30131,
3001 DC Rotterdam

Tel.  010 - 205 66 10
Fax. 010 - 205 53 25
secretariaat(at)maartentromp.nl


Mr John van der Wouden
Peopil - Pan European Organisation of Personal Injury LawyersLSA - Vereniging van Letselschade AdvocatenWerkgroep Artsen AdvocatenLSA KieswijzerMr Maarten Tromp
Peopil - Pan European Organisation of Personal Injury LawyersLSA - Vereniging van Letselschade AdvocatenWerkgroep Artsen AdvocatenASP - De vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van PersonenschadeLSA KieswijzerMr Eva Spijkerman
Peopil - Pan European Organisation of Personal Injury LawyersWerkgroep Artsen Advocaten
Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht met Maarten Tromp Advocaten BV.

 This site in English