Ons kantoor houdt zich bezig met Aansprakelijkheid & Verzekeringen in het algemeen en met Personenschade in het bijzonder. Voor alles wat met aansprakelijkheid, schade of verzekeringen te maken heeft kan men bij ons terecht. Voorts kan men bij Maarten Tromp Advocaten terecht voor mediation.

Aansprakelijkheid: medische fouten

Iedereen gaat wel eens naar een arts of therapeut. U mag rekenen op een zorgvuldige behandeling. Soms gaat er echter iets mis. Mogelijk kan de arts/therapeut aansprakelijk zijn voor schade die daaruit voortvloeit.

Voorafgaand aan een behandeling dient de patiënt door de arts/therapeut duidelijk te worden geïnformeerd over de aard en het doel van het onderzoek of de behandeling. Ook dient de arts/therapeut daarbij op eventueel bestaande risico's en alternatieve behandelingsmethoden te wijzen. Als die informatie niet wordt gegeven, dan kan dat ook aansprakelijkheid met zich brengen. Het kan dus zijn dat een arts aansprakelijk is voor de gevolgen van een op zich foutloze behandeling.

De patiënt moet bij een medische fout omstandigheden aanvoeren, waaruit kan volgen dat de schade is geleden als gevolg van een fout van de arts/therapeut. Vervolgens is het aan de arts/therapeut om voldoende feitelijke gegevens te verschaffen waaruit gemotiveerd en gedocumenteerd zou volgen dat hij niet aansprakelijk is. In de praktijk kan dit tot lange discussies leiden.

Het zal duidelijk zijn dat wij met betrekking tot al deze mogelijke "medische missers" nauw overleg hebben met onze vaste medisch adviseur.


Voorbeelden

  • Een diagnose, bijvoorbeeld een gebroken pols, die verwijtbaar wordt gemist, waardoor de juiste behandeling niet kan worden ingezet.
  • Operatiemateriaal dat in het lichaam achterblijft.
  • Ingrepen aan verkeerde, gezonde delen van het lichaam, bijvoorbeeld verwijdering van de gezonde linkernier in plaats van de aangetaste rechternier.

Maarten Tromp Advocaten
  • John van der Wouden, advocaat
  • Maarten Tromp, advocaat
  • Eva Spijkerman, advocaat
  • Jordy Knaap, juridisch mededewerker
  • Madelon van Weert, secretaresse
  • Gerda Voerman, secretaresse
  • Louise van Garderen, secretaresse

Maarten Tromp Advocaten Postbus 30131,
3001 DC Rotterdam

Tel.  010 - 205 66 10
Fax. 010 - 205 53 25
secretariaat(at)maartentromp.nl


Mr John van der Wouden
Peopil - Pan European Organisation of Personal Injury LawyersLSA - Vereniging van Letselschade AdvocatenWerkgroep Artsen AdvocatenLSA KieswijzerMr Maarten Tromp
Peopil - Pan European Organisation of Personal Injury LawyersLSA - Vereniging van Letselschade AdvocatenWerkgroep Artsen AdvocatenASP - De vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van PersonenschadeLSA KieswijzerMr Eva Spijkerman
Peopil - Pan European Organisation of Personal Injury LawyersWerkgroep Artsen Advocaten
Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht met Maarten Tromp Advocaten BV.

 This site in English