Ons kantoor houdt zich bezig met Aansprakelijkheid & Verzekeringen in het algemeen en met Personenschade in het bijzonder. Voor alles wat met aansprakelijkheid, schade of verzekeringen te maken heeft kan men bij ons terecht. Voorts kan men bij Maarten Tromp Advocaten terecht voor mediation.

Schade: schade bij overlijden (algemeen)

Als iemand door toedoen van een aansprakelijke derde komt te overlijden, kunnen bepaalde nabestaanden een claim indienen. De volgende schadecomponenten kunnen worden gevorderd:

 • de begrafeniskosten;
 • het gederfd levensonderhoud;
 • de wettelijke rente;
 • de kosten van deskundige bijstand.

Het gederfd levensonderhoud is (financieel gezien) vaak de omvangrijkste post. Het gaat om weggevallen gezinsinkomen en/of om weggevallen hulp in de huishouding. Het gaat erom dat de "achterblijvers" op dezelfde voet kunnen doorleven als zonder het overlijden het geval zou zijn geweest.

Maarten Tromp Advocaten heeft een grote expertise met overlijdensschadezaken. Maarten Tromp is docent "overlijdensschade" in de specialisatieopleiding Personenschade van de Grotius Academie te Nijmegen.


Voorbeelden

 • Een man komt bij een ongeval om het leven. Hij laat een vrouw en drie kinderen achter. De man had een inkomen dat nu geheel wegvalt. Daarvoor in de plaats ontvangen de nabestaanden een (vrij geringe) uitkering. De vrouw en kinderen hebben ieder voor zich een vordering wegens het gederfd levensonderhoud.
 • Een echtpaar woont samen en heeft drie kinderen. De vrouw verzorgt het huishouden en komt bij een verkeersongeval om het leven. De nabestaanden kunnen voor de weggevallen hulp in de huishouding een vergoeding vorderen, zodat zij iemand anders kunnen inschakelen om deze werkzaamheden over te nemen.

Maarten Tromp Advocaten
 • John van der Wouden, advocaat
 • Maarten Tromp, advocaat
 • Eva Spijkerman, advocaat
 • Jordy Knaap, juridisch mededewerker
 • Madelon van Weert, secretaresse
 • Gerda Voerman, secretaresse
 • Louise van Garderen, secretaresse

Maarten Tromp Advocaten Postbus 30131,
3001 DC Rotterdam

Tel.  010 - 205 66 10
Fax. 010 - 205 53 25
secretariaat(at)maartentromp.nl


Mr John van der Wouden
Peopil - Pan European Organisation of Personal Injury LawyersLSA - Vereniging van Letselschade AdvocatenWerkgroep Artsen AdvocatenLSA KieswijzerMr Maarten Tromp
Peopil - Pan European Organisation of Personal Injury LawyersLSA - Vereniging van Letselschade AdvocatenWerkgroep Artsen AdvocatenASP - De vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van PersonenschadeLSA KieswijzerMr Eva Spijkerman
Peopil - Pan European Organisation of Personal Injury LawyersWerkgroep Artsen Advocaten
Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht met Maarten Tromp Advocaten BV.

 This site in English