Ons kantoor houdt zich bezig met Aansprakelijkheid & Verzekeringen in het algemeen en met Personenschade in het bijzonder. Voor alles wat met aansprakelijkheid, schade of verzekeringen te maken heeft kan men bij ons terecht. Voorts kan men bij Maarten Tromp Advocaten terecht voor mediation.

Schade: schade van zelfstandigen

Als het slachtoffer een zelfstandig ondernemer is, dan is dat een extra complicerende factor. Het inkomen valt weg. De voortgang van het bedrijf kan op het spel komen te staan. En daarmee de bestaansgrond van al het personeel! Vaak is direct actie geboden.

Het bepalen van de schade van een zelfstandige is vaak ingewikkelder dan bij slachtoffers in loondienst. De jaarcijfers kunnen vaak als uitgangspunt worden genomen. Voor de schaderegeling moeten die cijfers echter veelal worden gecorrigeerd, al dan niet na of op basis van een bedrijfseconomische analyse.


Voorbeelden

  • Een zelfstandig opererend taxichauffeur raakt arbeidsongeschikt als gevolg van een verkeersongeval waarvoor een ander aansprakelijk is. Zijn taxibedrijf is na het ongeval niet meer rendabel en wordt stopgezet. De taxichauffeur kan zijn verlies van arbeidsvermogen verhalen op de aansprakelijke partij. Wij helpen u graag bij het interpreteren van de jaarcijfers in verband met de berekening van de schade wegens arbeidsongeschiktheid. Ook adviseren wij graag met betrekking tot reïntegratievraagstukken.
  • Een echtpaar drijft gezamenlijk een huisartsenpraktijk. De vrouw raakt arbeidsongeschikt en kan haar werkzaamheden als huisarts niet meer uitvoeren. Wij adviseren u graag over de verhaalsmogelijkheden van de vrouw, de nog werkende man en de maatschap.
  • Een directeur-grootaandeelhouder raakt arbeidsongeschikt en kan geen leiding meer geven aan zijn B.V. Er wordt een vervanger aangesteld. Daardoor daalt de winst. Daarnaast kan sprake zijn van een lagere directiebeloning voor de directeur-grootaandeelhouder. Wij adviseren u graag over de verhaalsmogelijkheden.

Maarten Tromp Advocaten
  • John van der Wouden, advocaat
  • Maarten Tromp, advocaat
  • Eva Spijkerman, advocaat
  • Jordy Knaap, juridisch mededewerker
  • Madelon van Weert, secretaresse
  • Gerda Voerman, secretaresse
  • Louise van Garderen, secretaresse

Maarten Tromp Advocaten Postbus 30131,
3001 DC Rotterdam

Tel.  010 - 205 66 10
Fax. 010 - 205 53 25
secretariaat(at)maartentromp.nl


Mr John van der Wouden
Peopil - Pan European Organisation of Personal Injury LawyersLSA - Vereniging van Letselschade AdvocatenWerkgroep Artsen AdvocatenLSA KieswijzerMr Maarten Tromp
Peopil - Pan European Organisation of Personal Injury LawyersLSA - Vereniging van Letselschade AdvocatenWerkgroep Artsen AdvocatenASP - De vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van PersonenschadeLSA KieswijzerMr Eva Spijkerman
Peopil - Pan European Organisation of Personal Injury LawyersWerkgroep Artsen Advocaten
Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht met Maarten Tromp Advocaten BV.

 This site in English